Hoạt động sự kiện

FSI tổ chức hội thảo “Giải pháp số hóa trong chính quyền điện tử và văn phòng điện tử”

647 Views
Chính quyền điện tử, văn phòng điện tử là xu hướng tất yếu của thời đại theo dòng chảy của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Nội dung chính của hội thảo là để góp phần xây dựng chính quyền điện tử và văn phòng điện tử hiệu quả.