Bản tin FSI

Giao lưu bóng đá - sự kết nối giữa FSI với TT CNTT Văn phòng Trung ương Đảng

412 Views
Chiều ngày 11/07/2017, tại sân bóng An Dương Tây Hồ Hà Nội, công ty FSI cùng đối tác là TT CNTT - Văn phòng Trung ương Đảng có cuộc bóng giao hữu đầy ý nghĩa