Tin tuyển dụng

[HN] Tuyển dụng nhân viên thiết kế

FSI cần tuyển dụng nhân viên thiết kế với thu nhập hấp dẫn từ 8 - 15 triệu. Cùng chế độ đãi ngộ cao - Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng cán bộ kinh doanh khách hàng doanh nghiệp

FSI cần tuyển dụng cán bộ kinh doanh khách hàng doanh nghiệp với thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản Lương 5 – 12tr/Tháng (Hoặc đàm phán theo năng lực) + doanh thu kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng Lập trình viên .Net junior

FSI cần tuyển dụng nhân viên lập trình viên .NET junior với thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản Lương 7 – 10tr/Tháng (Hoặc đàm phán theo năng lực). Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Xem thêm

[HCM] Tuyển dụng nhân viên kinh doanh dự án

FSI cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh dự án với thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản và doanh thu. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Xem thêm

[HCM] Tuyển dụng chuyên viên Kinh doanh Phân phối

FSI cần tuyển dụng chuyên viên Kinh doanh Phân phối với thu nhập hấp dẫn. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng nhân viên IT HelpDesk

FSI cần tuyển dụng nhân viên IT HelpDesk với thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản từ 8 đến 12 triệu, hoặc cao hơn tùy năng lực. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Xem thêm

Tuyển dụng chuyên viên tư vấn triển khai hệ thống

FSI cần tuyển dụng chuyên viên tư vấn triển khai hệ thống với với thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản từ 10 đến 15 triệu, hoặc cao hơn tùy năng lực. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Xem thêm

Tuyển dụng cán bộ kinh doanh khách hàng chính phủ

FSI cần tuyển dụng cán bộ kinh doanh khách hàng chính phủ với với thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản từ 10 đến 20 triệu, hoặc cao hơn tùy năng lực. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng thực tâp lập trình viên .net

FSI cần tuyển dụng thực tập lập trình viên .Net. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Xem thêm

Tuyển dụng cán bộ kinh doanh khách hàng doanh nghiệp

FSI cần tuyển dụng cán bộ kinh doanh khách hàng doanh nghiệp với với thu nhập hấp dẫn: lương cơ bản từ 7 đến 15 triệu, hoặc cao hơn tùy năng lực. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Xem thêm