NHẬN DẠNG VÀ BÓC TÁCH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH IONE

IONE cung cấp giải pháp trích xuất trường thông tin cần lấy từ văn bản hành chính như tờ trình, công văn, quyết định,… như: cơ quan ban hành, trích yếu nội dung, ngày tháng, số kí hiệu, nơi nhận, người ký,… để đưa vào phần mềm quản lý văn bản hoặc phiếu trình

LỢI ÍCH

Giảm thiểu sai sót

Do thông tin được nhận dạng và bóc tách tự động giúp giảm sai sót so với nhập liệu các văn bản hành chính thủ công

Nâng cao chất lượng dịch vụ

Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc liên tục cập nhật, số hóa thông tin lưu trữ doanh nghiệp và tạo ra cách thức giúp khách hàng truy cập dễ dàng.

Rút ngắn quy trình xử lý

Rút ngắn quy trình xử lý giảm số lượng và đơn giản hóa quy trình xử lý, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Tăng tính bảo mật

Tăng tính bảo mật và an toàn thông tin cho doanh nghiệp

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí thuê nhân sự xử lý dữ liệu thủ công

Tăng tuổi thọ của hồ sơ

Tăng tuổi thọ của hồ sơ, tài liệu truyền thống

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

ƯU ĐIỂM

Nhận dạng tiếng Việt chính xác > 98%

Nhận dạng tiếng Việt chính xác đến 98%.

Số hóa giản đồ, hình ảnh chính xác > 90

Số hóa giản đồ, hình ảnh đạt độ chính xác trên 90%

Hiệu suất xử lý cao

Xử lý song song, đạt hiệu suất 6s/trang.

Bóc tách dữ liệu tự động

Bóc tách dữ liệu tự động không phụ thuộc vào biểu mẫu, văn bản hành chính