Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Bản tin FSI

VLAKE là nền tảng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn giúp xây dựng kho lưu trữ dữ liệu số dùng chung, kết nối đa nguồn dữ liệu, chuẩn hóa và trực quan hóa dữ liệu với tốc độ cao, chi phí tối ưu và an toàn dữ liệu tuyệt đối.

Nhận thông tin
mới nhất từ FSI