Products & Services

FSI luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu và phát triển các phần mềm công nghệ như một phần trong việc phát triển giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Nhà phân phối máy scan , máy quét chất lượng - uy tín - giả rẻ trên thị trường Việt Nam

Dịch vụ số hóa tài liệu của fsi mang đến cho các doanh nghiệp một giải pháp số hóa hiệu quả, chuyên nghiệp , uy tín

Giải pháp tích hợp hệ thống giúp bạn tư vấn,triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin uy tín,chuyên nghiệp.Tiết kiệm chi phí,nâng cao hiệu quả đầu tư