Bà Nguyễn Minh Hà - VP Quỹ dân số liên hiệp quốc

176 Views
https://www.youtube.com/watch?v=1roCPkFsY6s

"Chúng tôi hợp tác với FSI trong việc cung cấp các thiết bị và dịch vụ văn phòng. Tôi thấy công ty FSI là một công ty uy tín và chuyên nghiệp. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng với sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi công ty"