Bà Nguyễn Phương Mai - Phó chủ tịch hội quốc tế ngữ Việt Nam

180 Views
https://www.youtube.com/watch?v=p8G85AqFMsQ

"Tôi đánh giá cao dịch vụ số hóa tài liệu của FSI, trong quá trình triển khai, các bạn đều rất nhiệt tình, công tác triển khai nhanh chóng, chất lượng bản scan rất đẹp, các tài liệu bên tôi khá cũ, nhưng được bảo tồn nguyên vẹn sau khi scan"