Ông Phan Anh - Công ty CP thương mại Citicom

344 Views
https://www.youtube.com/watch?v=hUDGckQeQjA

"Mình thấy hệ thống DocPro có giao diện tiếng việt thân thiện, dễ sử dụng. Các tính năng thu nhận và quản lý thông tin hoạt động ổn định, và độ chính cao. Chức năng OCR của hệ thống nhận diện ký tự tiếng việt tốt, giúp mình tiết kiệm được nhiều thời gian nhập liệu, lưu trữ"