Hoạt động sự kiện

FSI tài trợ cho hội thảo do Cục Văn thư - Lưu trữ Trung Ương tổ chức

301 Views
Ngày 21/05/2018, tại khách sạn Hòa Bình - Phú Quốc, FSI đã tham dự hội thảo do Cục văn thư Lưu trữ Trung ương tổ chức. Hội thảo có sự tham dự của các đại diện đến từ các đơn vị trực thuộc trung ương và địa phương.


Một góc toàn cảnh hội thảo

Hội thảo lần này do Cục Văn thư - Lưu trữ Trung ương tổ chức nhằm báo cáo đánh giá việc thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012 - 2017 tại các bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đồng thời triển khai Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các vị đại biểu tại Hội thảo lần này

Tham dự tại hội thảo lần này, vinh dự có sự tham dự của các vị đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Trung ương như: Bộ Y tế, Bộ Văn hóa và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Quốc Phòng; … và đông đảo các vị đại biểu đến từ các đơn vị địa phương là Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng, Giám đốc và Phó giám đốc Sở Nội vụ, …

Giây phút khai mạc buổi hội thảo

Ông Đỗ Văn Thuận – Phó Cục trưởng phát biểu tại hội thảo cho biết hiện nay việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử hiện vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Tình trạng giao nộp tài liệu chưa đúng quy định vào Lưu trữ cơ quan vẫn còn phổ biến, gây khó khăn cho việc tổ chức khoa học tài liệu. Do đó, các giải pháp về công nghệ cần được đẩy mạnh và ưu tiên hàng đầu, nhất là trong kỷ nguyên mà công nghệ đang phát triển như vũ bão hiện nay.

Tự hào là doanh nghiệp đi đầu về Số hòa tài liệu , tham dự hội thảo lần này với tư cách là nhà tài trợ, những tài liệu mà FSI đã mang đến tại hội thảo giúp các vị quan khách có cái nhìn đa chiều về giải pháp lưu trữ tài liệu điện tử.

FSI tự tin rằng những trí tuệ nhân tạo thông minh của mình như: Hệ thống quản trị DocPro, Giải pháp nhận dạng và bóc tách thông tin IONE sẽ là một trong những giải pháp ấn tượng tạo nên được thành tích trong việc triển khai thực hiện Luật Lưu trữ một cách khoa học và thông minh.

Hình ảnh khác tại hội thảo 

Được góp sức vào giải quyết vấn đề lưu trữ tài liệu tại các đơn vị trung ương và doanh nghiệp là việc làm mà FSI luôn sẵn sàng và vinh dự. Vì đó là một trong những nhiệm vụ và sứ mệnh mà ngay từ những ngày đầu thành lập công ty FSI đã luôn hướng đến!

Đánh giá bài viết:
In tại đây