Tin tức công nghệ

Số hóa tài liệu trong thủ tục hành chính công vct10

1069 Views
Thế giới đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mỗi doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp số, chính phủ trở thành chính phủ điện tử hiện tại ở Việt Nam có nhiều đơn vị có nhiều bước chuyển biến để phù hợp với thời đại số hóa


Đánh giá bài viết: