FSI là doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2020
Chào mừng bạn đến với Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI, công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực số hóa và chuyển đổi số giúp xây dựng tổ chức của bạn theo mô hình công nghệ số đồng thời bảo vệ tài sản quan trọng nhất của tổ chức bạn – thông tin.
Đối tác
Đối tác của các hãng công nghệ lớn trên toàn cầu như: IBM, Dell, Cisco, Oracle, Microsoft, Symantec, Juniper, HP, Eset, Kaspersky, NTT Data…

Tính năng của phần mềm quản lý dữ liệu doanh nghiệp

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

DocEye là hệ thống được sử dụng để thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin cấu trúc* của tổ chức tới người dùng, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó.

Bên cạnh đó, DocEye linh hoạt tùy chỉnh được theo nhu cầu quản trị của từng khách hàng với quá trình lưu trữ tài liệu, bóc tách thông tin gần như tự động hoàn toàn.

*Trong đó, thông tin phi cấu bao gồm: các dạng như văn bản tài liệu, video, audio, email, báo cáo kết xuất từ các ứng dụng nghiệp vụ…

Tính năng của phần mềm quản lý dữ liệu doanh nghiệp DocEye

Phần mềm quản lý dữ liệu doanh nghiệp DocEye có tính năng chính là thu nhận và quản lý thông tin tài liệu, hệ thống hóa các tài liệu theo nhu cầu của khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tra cứu, tìm kiếm tài liệu.

Quản lý tài liệu:

 • Người dùng xây dựng kho tài liệu cá nhân và lưu trữ trên phần mềm
 • Chỉnh sửa và update các tài liệu cá nhân
 • Chia sẻ tài liệu với người sử dụng và các phòng ban

Tìm kiếm tài liệu: 

 • Hỗ trợ tìm kiếm full text theo nội dung tài liệu
 • Tìm kiếm tài liệu thông qua các trường thông tin thuộc tính đã được bóc tách và lưu trữ
 • Quản lý và tìm kiếm dễ dàng

Thu nhận phân loại tài liệu

 • Tích hợp máy scan trực tiếp trên hệ thống
 • Tài liệu bản mềm từ máy tính có thể phân loại tài liệu theo dạng: công văn, quyết định, hóa đơn,…

Nhận dạng và bóc tách thông tin

 • Nhận dạng và sửa lỗi Tiếng Việt
 • Bóc tách tự động  thông tin theo mẫu văn bản hành chính. Bóc tách tự động thông tin theo mẫu văn bản hành chính. Bóc tách  theo form mẫu từ người dùng định nghĩa trước. Bóc tách bằng cách OCR trực tiếp trên tài liệu

Lưu trữ tài liệu: Tài liệu sau khi kiểm tra và chỉnh sửa sẽ được tự động đưa vào cơ sở dữ liệu, tài liệu không sử dụng được đưa vào cơ sở dữ liệu, tài liệu không sử dụng được đưa vào hệ thống lưu trữ

Tạo bảng thống kê: Tổng quát và chi tiết tài liệu theo ngày, tháng, quý, năm. Theo phòng, loại tài liệu, số lượng công việc và thậm chí theo từng người dùng.

Quản lý nghiệp vụ:

 • Quản trị có thể xây dựng các quy trình nghiệp vụ
 • Người sử dụng có thể tạo luồng công việc theo quy trình hoặc thủ công và theo dõi luồng công việc
 • Trao đổi công việc trực tiếp theo thời gian trên hệ thống

Bảo mật thông tin

 • Thông tin người dùng
 • Thông tin tài liệu
 • Thông tin được lưu trữ, mã hóa các file dữ liệu, đặt mật khẩu

Sao lưu và khôi phục dữ liệu

 • Hỗ trợ sao lưu và backup dữ liệu theo lịch trình định sẵn
 • Sao lưu và backup dữ liệu thủ công

Đăng ký dùng thử