TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA WEONE

Quản trị hệ thống

Thiết lập, cài đặt không giới hạn các nhóm quyền trong hệ thống

Quản lý quy trình - thủ tục

Quy trình thủ tục – Chuẩn hóa quy trình, kết nối tất cả người dùng trên một nền tảng duy nhất

Quản lý công việc

Quản lý công việc tập trung và duy nhất trên một nền tảng giúp công việc hoàn thành nhanh hơn

Quản lý tài liệu

Thông tin tài liệu bạn cần chỉ qua một cú nhấp chuột

Đăng ký dùng thử