Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN SCAN – NHẬP LIỆU 10/2019

FSI cần tuyển gấp số lượng lớn Nhân viên Fulltime và Parttime nhập liệu để phục vụ cho các dự án số hóa của công ty. Không đòi hỏi kinh nghiệm, đi làm ngay.
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng cán bộ kinh doanh dự án khối khách hành doanh nghiệp lớn

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ kinh doanh dự án khối khách hành doanh nghiệp lớn với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng PM dự án phần mềm

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng PM dự án phần mềm với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng nhân viên kiểm thử phần mềm

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kiểm thử phần mềm với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Xem thêm

[HN] Tuyển dụng lập trình viên Mobile IOS

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lập trình viên Mobile IOS với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Xem thêm