GIẢI THƯỞNG
“Thước đo thành công của chúng tôi là sự tin tưởng của khách hàng và sự công nhận của cộng đồng”

GHI DẤU TRÊN THỊ TRƯỜNG

Giay-chung-nhan-Top-50-doanh-nghiep-CNTT-2019

Giấy chứng nhận – Top 50 doanh nghiệp CNTT 2019

Chung-nhan-giai-ba-Nhan-tai-dat-Viet-2019

Chứng nhận giải ba Nhân tài đất Việt 2019

Giay-chung-nhan-giai-thuong-VN-Digital-Awards-2019

Giấy chứng nhận giải thưởng Vietnam Digital Awards 2019

Giay-chung-nhan-Top-ICT-VN-2018

Giấy chứng nhận TOP ICT Việt Nam 2018

Giay-chung-nhan-top-50-doanh-nghiep-CNTT-2018

Giấy chứng nhận – Top 50 doanh nghiệp CNTT 2018

Giay-chung-nhan-danh-hieu-sao-khue-2018

Giấy Chứng Nhận – Danh Hiệu Sao Khuê 2018

Giay-chung-nhan-Top-ICT-vn-2017

Giấy chứng nhận TOP ICT Việt Nam 2017

Giay-chung-nhan-Top50doanh-nghiep-CNTT2017

Giấy chứng nhận – Top 50 doanh nghiệp CNTT 2017

Giay-chung-nhan-danh-hieu-sao-khue-2017

Giấy Chứng Nhận – Danh Hiệu Sao Khuê 2017

giai-thuong-fsi

Giấy chứng nhận – Top 50 doanh nghệp CNTT 2016

giai-thuong-fsi

Giấy Chứng Nhận – Danh Hiệu Sao Khuê 2016

giai-thuong-fsi

Chứng nhận ISO 9001:2015