GIẢI THƯỞNG
“Thước đo thành công của chúng tôi là sự tin tưởng của khách hàng và sự công nhận của cộng đồng”

GHI DẤU TRÊN THỊ TRƯỜNG

Giấy chứng nhận – Giải thưởng Sao Khuê 2022

Giấy chứng nhận – 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2022

Giấy chứng nhận – Sao vàng đất Việt 2021

Bằng khen – Dự án CSDL quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD

Chứng nhận – Top 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số Việt Nam 2020

Giấy chứng nhận – Top 10 Sản phẩm số xuất sắc

Bằng khen – Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 2020

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019

Giấy chứng nhận Authorized Partner 2019

Giay-chung-nhan-Top-50-doanh-nghiep-CNTT-2019

Giấy chứng nhận – Top 50 doanh nghiệp CNTT 2019

Chung-nhan-giai-ba-Nhan-tai-dat-Viet-2019

Chứng nhận giải ba Nhân tài đất Việt 2019

Giay-chung-nhan-giai-thuong-VN-Digital-Awards-2019

Giấy chứng nhận giải thưởng Vietnam Digital Awards 2019