PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI GIỌNG NÓI THÀNH VĂN BẢN V-IONE

Phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản V-IONE là sản phẩm “make in Vietnam” đạt giải Nhất Nhân tài Đất Việt 2019, giúp chuyển đổi giọng nói Tiếng Việt trong các cuộc họp thành văn bản tức thì với độ chính xác lên đến 98%

LỢI ÍCH

Phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản V-IONE giúp việc “gỡ băng” tại các cuộc họp trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn

Không cần ghi chép biên bản họp

Thông tin được chuyển đổi tức thì thành văn bản ngay trong lúc đại biểu đang phát biểu.

Giảm rủi ro sai lệch thông tin

Do chất lượng thông tin là đồng nhất đối với mọi người sử dụng

Kiểm tra, đối chiếu nội dung họp nhanh chóng

Do thông tin các cuộc họp được lưu trữ trên phần mềm giúp tra cứu thuận tiện.

Rút ngắn thời gian ban hành thông tin

Với đoạn băng dài 60 phút, phần mềm chỉ cần 6 phút để hoàn thành việc chuyển đổi. Do đó tiết kiệm thời gian đánh máy, ban hành thông tin.

Bảo mật cao

Phần mềm chạy độc lập và offline giúp bảo mật thông tin khi lưu trữ lại

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Với V-IONE người dùng không cần phải ghi chép lại nội dung cuộc họp như trước đây