PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU CHÍNH PHỦ

Phần mềm Quản lý lưu trữ điện tử (DAS) là hệ thống quản lý tập trung, cung cấp các tính năng cho phép người dùng có thể thực hiện đầy đủ, thuận tiện, nhanh chóng các thao tác nghiệp vụ liên quan đến quản lý và lưu trữ tài liệu điện tử.

LỢI ÍCH

Chia sẻ thông tin dễ dàng

Tăng cường khả năng chia sẻ, khai thác thông tin mà không phụ thuộc không gian, thời gian.

Tối ưu hóa quy trình quản lý

Khai thác tài liệu một cách khoa học, hiện đại. Loại bỏ các vấn đề tồn tại của tài liệu giấy: bị mất, bị rách, sao chép và phân phối.

Quản lý công việc hiệu quả

Thuận lợi cho người quản lý trong việc thống kê, kiểm kê, tổng hợp báo cáo.

Tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin

Nội dung được đánh chỉ mục giúp cho việc tìm kiếm chính xác và nhanh hơn, nội dung tìm kiếm được làm nổi bật trong kết quả tìm kiếm.

Đảm bảo an toàn thông tin

Cung cấp những tài liệu, tư liệu, số liệu đáng tin cậy phục vụ các nghiệp vụ liên quan.

An toàn và bảo mật

Hệ thống được thiết kế với chế độ bảo mật chặt chẽ, cấp quyền truy cập đến từng người sử dụng, lưu lịch sử giao dịch mỗi phiên làm việc. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp cơ chế mã hóa dữ liệu để đảm bảo an ninh thông tin ở mức cao nhất.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tính năng biên mục

Kho lưu trữ điện tử tập trung

Tính năng phân quyền

Quản lý vòng đời thông tin và dữ liệu số

Liên thông kết nối và tích hợp

ƯU ĐIỂM

Mô hình triển khai linh hoạt

Hệ thống có khả năng đáp ứng quy mô sử dụng cho các Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử trong phạm vi Sở, Ban, Ngành hoặc dùng chung cho toàn Tỉnh.

Biểu mẫu, báo cáo đa dạng

Báo cáo đầy đủ, chi tiết, đa định dạng, hỗ trợ kịp thời việc ra quyết định điều hành của lãnh đạo.

Chức năng ký số

Hệ thống có chức năng ký số đơn lẻ hoặc hàng loạt tài liệu điện tử, tích hợp với chữ ký số của Ban Cơ yếu.

TẠI SAO CHỌN FSI

Phần mềm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia của FSI - nhà cung cấp giải pháp số hóa, chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam.

Chức năng phần mềm tuân thủ theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025” và ISO 16175-2:2011 về Hướng dẫn và tiêu chuẩn chức năng đối với hệ thống quản lý hồ sơ số.

Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào của phần mềm đáp ứng theo Thông tư 02/2019/TT-BNV (về việc quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử) và Nghị định 30/2020/NĐ-CP (Về công tác Văn thư).

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ FSI

Thước đo thành công của chúng tôi là sự tin tưởng của khách hàng và sự công nhận của cộng đồng

Gọi điện thoại
cho chúng tôi

Đăng ký tư vấn ngay!