Vào ngày 05/10/2020 vừa qua, CN đã tổ chức buổi họp kich-off dự án “XÂY DỰNG BỘ KHUNG NĂNG LỰC CHO CHI NHÁNH FSI HCM” nhằm giới thiệu tổng quan về Hệ thống khung năng lực, phương thức thực hiện và phân công vai trò, chưc năng nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Dự án được chia làm 3 MODULE và bao gồm 11 sản phẩm đầu như sau:

  • MODULE 1: RÀ SOÁT CHUẨN HÓA HỆ THỐNG CHỨC NĂNG, HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀ VIẾT MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  • MODULE 2: XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC, KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
  • MODULE 3: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

Các sản phẩm đầu ra bao gồm:

1. Các Slide, tài liệu đào tạo, truyền thông

2. Các công cụ, file mềm, form mẫu, bảng biểu liên quan đến Khung năng lực

3. Các ma trận chức năng của Công ty

4. Các ma trận chức năng của bộ phân

5. Các bản Phân tích công viêc của các chức danh

6. Các bản Mô tả công việc

7. Bộ từ điển năng lực

8. Bản đồ năng lực cá nhân

9. Bộ câu hỏi đánh giá năng lực (Bộ câu hỏi kiến thức doanh nghiệp; Bộ câu hỏi chuyên

môn nghiệp vụ; Bộ câu hỏi đánh giá kỹ năng quản lý)

10. Bộ tài liệu đánh giá 360 độ feedback

11. Bộ Profile năng lực nhân viên

Hình ảnh trong buổi kich off dư án

Trong hơn một tháng đào tạo và triển khai Module 1 “RÀ SOÁT CHUẨN HÓA HỆ THỐNG CHỨC NĂNG, HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀ VIẾT MÔ TẢ CÔNG VIỆC”. Các thành viên của dự án đã làm việc cùng nhau, với sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban tư vấn và phối hợp tốt của các Trưởng bộ phận đã xây dựng thành công các sản phẩm như sau:

– Các ma trận chức năng của Công ty và bộ phận

– Bảng Phân tích công việc và Mô tả chức danh cho 31 vị trí

Xuyên suốt dự án, các thành viên với sự nỗ lực và nhiệt huyết cùng tinh thần và thái độ thực hiện công việc tốt đã luôn đảm bảo được tiến độ và chất lượng dự án. Các sản phẩm đầu ra hoàn thiện được Ban tư vấn và BGĐ CN đánh giá cao. Vì vậy, BGĐ CN đã quyết định thưởng nóng cho các thành viên để ghi nhận và động viên mọi người hoàn thành tốt công việc trong các module tiếp theo của dự án.

Module 2 của dự án “XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC, KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC” sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian sắp đến. Ngoài vai trò của các thành viên thường trực, ban quản lý dự án cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ và phối hợp nhiệt tình của các Trưởng bộ phận và các nhân sự then chốt trong quá trình phỏng vấn, nhận xét và góp ý để hoàn thành việc xây dựng từ điển năng lực kỹ thuật và bản đồ năng lực cho dự án.

Các nhiệm vụ phối hợp cụ thể với Ban dự án:

  1. Tham gia trả lời phỏng vấn về các năng lực cần thiết để làm tốt công việc ở mỗi chức danh
    • Phụ trách: các nhân sự key ở các bộ phận (Sales, TKDA, Kế toán, HCNS, Tư vấn HN và HCM)
  2. Rà soát, chỉnh sửa từ điển mô tả năng lực sau khi team dự án viết xong.
    • Phụ trách: Trưởng bộ phận TCKT, Tư vấn, TKDA Hà Nội

Vậy Ban dự án đề nghị các anh chị TBP trực tiếp tham gia hoặc nếu không tham gia thì sẽ tạo điều kiện cho nhân sự ở bộ phận mình điều hành tham gia tích cực vì giai đoạn này khó về chuyên môn nên rất cần mọi người tập trung và quyết tâm.