Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Tag: chuyển đổi giọng nói thành văn bản

phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản V-IONE

Phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản V-IONE

Nếu thấy bạn chán nản với việc “gỡ băng” cuộc họp thì chắc là vì bạn chưa sử dụng đến phần mềm chuyển đổi giọng nói sang văn bản V-IONE. Với phần mềm chuyển đổi giọng nói sang văn bản V-IONE sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian soạn thảo văn bản mà không cần phải gõ bàn phím.

Xem tiếp
Nhận thông tin
mới nhất từ FSI