Chiến lược triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Trong kỷ nguyên 4.0, chuyển đối số là điều tất yếu mà mọi quốc gia trên thế giới đều đang hướng tới. Trước những bước tiến vượt bậc mà chuyển đổi số đã đem lại, các chiến lược chuyển đổi số quốc gia cần được gấp rút đẩy mạnh ngay từ bây giờ.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia là gì?

Có vô số những định nghĩa về chuyển đổi số, theo Microsoft chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới. Wikipedia lại định nghĩa chuyển đối số không chỉ là công nghệ kỹ thuật số, mà là bước chuyển đổi mà công nghệ số giúp cho mọi người giải quyết những vấn đề truyền thống; khi đó mọi người thường ưu tiên giải pháp số thay vì giải pháp truyền thống.

Về cơ bản có thể hiểu khái quát rằng chuyển đổi số là việc vận dụng những công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. Chuyển đổi số mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhà nước như tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất công việc, tối ưu chi phí,…. Qua đó giúp hiệu quả vận hành doanh nghiệp cũng như đẩy mạnh mức độ cạnh tranh, gia nhập thị trường quốc tế của Việt Nam.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia
Chương trình chuyển đổi số quốc gia

Ở cấp độ quốc gia, chương trình chuyển đổi số quốc gia là chuyển đổi chính phủ số, kinh tế số và xã hội số quốc gia. Ở cấp độ địa phương, chuyển đổi số là chuyển đổi sang chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn của địa phương đó. Địa phương chuyển đổi số thành công sẽ đóng góp vào thành công chung của chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương.

Chuyển đổi số còn là cuộc cách mạng của toàn dân. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Chuyển đổi số mang trong mình sứ mệnh lớn lao, đó là phổ cập và cá nhân hoá các dịch vụ (như dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế, …) tới từng người dân để phục vụ người dân tốt hơn. Chuyển đổi số tạo ra cơ hội cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tiếp cận dịch vụ trực tuyến một cách công bằng, bình đẳng và nhân văn rộng khắp “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2020 được xác định là năm khởi động chương trình chuyển đổi số quốc gia. Nhận thức của toàn xã hội về chuyển đổi số được thay đổi đột biến. Năm 2021 và cả giai đoạn 2021 – 2025 sẽ là giai đoạn tăng tốc với những hành động triển khai cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Chiến lược chuyển đổi số quốc gia trong cơ quan nhà nước

Thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chiến lược chuyển đổi số quốc gia sẽ không đứng ngoài xu thế đó. Các chiến lược chuyển đổi số quốc gia cần được đẩy mạnh hơn nữa để theo kịp xu hướng chuyển đối số chung và xây dựng một “nhà nước số” bên vững.

chiến lược chuyển đổi số quốc gia
Xu hướng, chiến lược chuyển đổi số

Việt Nam phải có dũng khí và hành động quyết liệt để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức của kỷ nguyên số; phải tạo được môi trường khuyến khích sáng tạo, hệ thống chính sách, pháp luật thông thoáng, thúc đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh mới phát triển. Trước hết Việt Nam phải sớm có chiến lược chuyển đổi số quốc gia để định hướng phát triển kinh tế – xã hội số; trên cơ sở đó xây dựng chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng cơ quan, từng doanh nghiệp, từng sản phẩm; đảm bảo tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện ba đột phá chiến lược phải được diễn ra trên cơ sở chuyển đổi số trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ”, thông điệp cho hay.

Cả hệ thống chính trị, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học và cộng đồng xã hội, trong đó sự liên kết giữa cơ quan Nhà nước – doanh nghiệp – trường đại học, viện nghiên cứu giữ vai trò nòng cốt, cùng phối hợp hành động quyết liệt và kịp thời bằng các giải pháp thiết thực, cụ thể để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực tiếp cận CMCN 4.0.

Có thể thấy rõ ràng chuyển đổi số đang thống trị mọi mặt của kinh tế, xã hội mà nếu chậm chân chúng ta sẽ trở thành người thua cuộc bị bỏ lại phía sau. Chính vì vậy, hãy xây dựng một chiến lược rõ ràng và bắt tay vào công cuộc chuyển đổi số ngay từ hôm nay.

Liên hệ ngay để hiểu rõ hơn và được tư vấn chiến lược chuyển đổi số:

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI

Hotline: 0904 805 255

Email: support@fsivietnam.com.vn

Websitefsivietnam.com.vn

TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số
Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2020
TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Chính phủ số

Mục lục
Nhận thông tin
mới nhất từ FSI