Search
Close this search box.
Hạn nộp: 30/11/2023
HCM

[HCM] Nhân viên Sales Fresher

Trung tâm Kinh doanh Giải pháp và Công nghệ
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2023
HCM

[HCM] Nhân viên Hồ sơ Pháp chế

Ban Hồ sơ Pháp chế
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/09/2023
HCM

[HCM] Trưởng nhóm Triển khai Hệ thống – Mạng

Ban Công nghệ
Mức lương: 18.000.000 VND/tháng
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/09/2023
HCM

[HCM] Presales consultant – Data Engineer

Trung tâm Kinh doanh Giải pháp và Công nghệ
Mức lương: 40.000.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/09/2023
HCM

[HCM] Nhân viên Marketing – Quản lý đối tác 

Ban TT – Marketing
Mức lương: 18.000.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/09/2023
HCM

[HCM] Nhân viên Triển khai Dự án số hóa

Trung tâm Kinh doanh Giải pháp và Công nghệ
Mức lương: 15.000.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 3
Hạn nộp: 30/10/2023
HCM

[HCM] Nhân viên Hồ sơ Thầu

Ban Hồ sơ Pháp chế
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/12/2023
HCM

[HCM] Account Manager

Ban Công nghệ
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/12/2023
HCM

[HCM] Sales Manager

Trung tâm Kinh doanh Giải pháp và Công nghệ
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/07/2023
HCM

[HCM] Nhân viên Triển khai dự án Phần mềm

Ban Công nghệ
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/12/2023
HCM

Presale – System and Network

Trung tâm Kinh doanh Giải pháp và Công nghệ
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Thực tập sinh Tuyển dụng

Ban Nhân sự
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Thực tập sinh Lễ Tân

Ban Hành chính Tổng hợp
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Chuyên viên Thiết kế & Quay dựng

Ban TT – Marketing
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Cán bộ Kinh doanh Khách hàng chính phủ

Trung tâm Khách hàng Chính phủ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 03
Ứng tuyển và xây dựng sự nghiệp bền vững cùng FSI ngay hôm nay
Gửi Hồ sơ ứng tuyển
Bạn có thể ứng tuyển bằng cách gửi CV tới tuyendung@fsivietnam.com.vn hoặc điền thông tin vào form dưới đây:
Đăng ký nhận tin từ FSI

Cập nhật bản tin chuyên sâu và tài liệu miễn phí, thúc đẩy chuyển đổi số tại nội bộ tổ chức, doanh nghiệp của bạn

Giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động,
tăng trưởng kinh doanh trong thời đại chuyển đổi số
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
VỀ DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP CỦA FSI