Search
Close this search box.
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Thực tập sinh Tuyển dụng

Ban Nhân sự
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Thực tập sinh Lễ Tân

Ban Hành chính Tổng hợp
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Chuyên viên Thiết kế & Quay dựng

Ban TT – Marketing
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Cán bộ Kinh doanh Khách hàng chính phủ

Trung tâm Khách hàng Chính phủ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 03
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Quản lý dự án (PM)

Ban Công nghệ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 02
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN + HCM] Giám Đốc Công Nghệ ( CTO )

Ban Công nghệ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HCM] NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÂN PHỐI

Ban Công nghệ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Phó ban Nhân sự

Ban Nhân sự
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Phó Ban Truyền thông – Marketing

Ban TT – Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Phó GĐTT/GĐTT Kinh doanh Khách hàng chính phủ

Trung tâm Khách hàng Chính phủ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 02
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Cán bộ kinh doanh Dự án CNTT – mảng khách hàng chính phủ

Trung tâm Khách hàng Chính phủ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 02
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Ban Công nghệ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 02
Ứng tuyển và xây dựng sự nghiệp bền vững cùng FSI ngay hôm nay
Gửi Hồ sơ ứng tuyển
Bạn có thể ứng tuyển bằng cách gửi CV tới tuyendung@fsivietnam.com.vn hoặc điền thông tin vào form dưới đây:
Đăng ký nhận tin từ FSI

Cập nhật bản tin chuyên sâu và tài liệu miễn phí, thúc đẩy chuyển đổi số tại nội bộ tổ chức, doanh nghiệp của bạn

Giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động,
tăng trưởng kinh doanh trong thời đại chuyển đổi số
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
VỀ DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP CỦA FSI