Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Thực tập sinh Tuyển dụng

Ban Nhân sự
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Thực tập sinh Lễ Tân

Ban Hành chính Tổng hợp
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Chuyên viên Thiết kế & Quay dựng

Ban TT – Marketing
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Cán bộ Kinh doanh Khách hàng chính phủ

Trung tâm Khách hàng Chính phủ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 03
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Quản lý dự án (PM)

Ban Công nghệ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 02
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN + HCM] Giám Đốc Công Nghệ ( CTO )

Ban Công nghệ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HCM] NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÂN PHỐI

Ban Công nghệ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Phó ban Nhân sự

Ban Nhân sự
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 01
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Phó Ban Truyền thông – Marketing

Ban TT – Marketing
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 1
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Phó GĐTT/GĐTT Kinh doanh Khách hàng chính phủ

Trung tâm Khách hàng Chính phủ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 02
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Cán bộ kinh doanh Dự án CNTT – mảng khách hàng chính phủ

Trung tâm Khách hàng Chính phủ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 02
Hạn nộp: 15/04/2023
HN

[HN] Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Ban Công nghệ
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 02
Ứng tuyển và xây dựng sự nghiệp bền vững cùng FSI ngay hôm nay
Gửi Hồ sơ ứng tuyển
Bạn có thể ứng tuyển bằng cách gửi CV tới tuyendung@fsivietnam.com.vn hoặc điền thông tin vào form dưới đây:
Giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động,
tăng trưởng kinh doanh trong thời đại chuyển đổi số
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
VỀ DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP CỦA FSI